تفسیر قرآن مهر(22 جلدی + تفسیر سوره توبه + تفسیر سوره یوسف)
مشخصات کتاب:
سرشناسه : رضایی اصفهانی محمدعلی 1341 -
عنوان و نام پدیدآور : تفسیر قرآن مهر / محمدعلی رضایی اصفهانی ، با همکاری جمعی از پژوهشگران قرآنی.
مشخصات نشر : قم انتشارات پژوهش های تفسیر و علوم قرآن 13 -
مشخصات ظاهری : ج.
شابک : 50000 ریال ج.1 978-964-2534-21-0 :
یادداشت : فهرستنویسی بر اساس جلد هجدهم٬ 1388.
یادداشت : پشت جلد به انگلیسی : The mehr commentary on the holy Quran .
یادداشت : ج. 1 تا 12، 14 ،٬17 19، 21 و 22 (چاپ اول: 1387).
یادداشت : عنوان روی جلد: تفسیر قرآن مهر ویژه جوانان.
یادداشت : کتابنامه.
مندرجات : ج.1.جزء اول : سوره های حمد و بقره تا آیه ی141.
عنوان روی جلد : تفسیر قرآن مهر ویژه جوانان.
موضوع : تفاسیر شیعه -- قرن 14
رده بندی کنگره : BP98 /ر6ت66 1300ی
رده بندی دیویی : 297/179
شماره کتابشناسی ملی : 1309484

عناوین اصلی کتاب شامل:
جلد اول؛ جلد دوم؛ جلد سوم؛ جلد چهارم؛ جلد پنجم؛ جلد ششم ؛ جلد هفتم؛ جلد هشتم؛ جلد نهم ؛ جلد دهم ؛ جلد یازدهم ؛ جلد دوازدهم ؛ جلد سیزدهم ؛ جلد چهاردهم ؛ جلد پانزدهم ؛ جلد شانزدهم ؛ جلد هفدهم ؛ جلد هجدهم ؛ جلد نوزدهم ؛ جلد بیستم؛ جلد بیست و یک؛ جلد بیست و دوم؛ جلد بیست و سوم؛ جلد بیست و چهارم

 

«مطالعه متن کتاب»

سایت های مرتبط