در آمدی بر تفسیر علمی قرآن
مشخصات کتاب:
سرشناسه : رضائی اصفهانی، محمدعلی، - 1341
عنوان و نام پدیدآور : درآمدی بر تفسیر علمی قرآن کریم/ مولف محمدعلی رضایی اصفهانی
مشخصات نشر : تهران: سازمان اوقاف و امور خیریه، انتشارات اسوه، 1383.
مشخصات ظاهری : ص 515
شابک : 964-8653-24-0
وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی
یادداشت : ص. ع. به انگلیسی:...Mohammad Ali Rezai. an introduction to suentific interpretation of Koran.
یادداشت : فهرستنویسی براساس اطلاعات فیپا.
یادداشت : کتابنامه: ص. [483] - 494؛ همچنین به صورت زیرنویس
موضوع : تفسیر -- فن
موضوع : قرآن و علوم
موضوع : قرآن و علوم طبیعی
شناسه افزوده : سازمان اوقاف و امور خیریه. انتشارات اسوه
رده بندی کنگره : BP91/5/ر6د37 1383
رده بندی دیویی : 297/171
شماره کتابشناسی ملی : م 83-31036
عناوین اصلی کتاب شامل:
فهرست تفصیلی مطالب ؛ پیشگفتار:؛ مقدمه:؛ بخش اول: تفسیر؛ بخش دوم: علم ؛ بخش سوم: تفسیر علمی ؛ کتابشناسی تفسیر علمی ؛ منابع و مصادر؛ فهرست آیات ؛ فهرست روایات ؛ فهرست اعلام (اشخاص)

«مطالعه کتاب در سایت»

سایت های مرتبط