آموزه های تربیتی عاشورا درس ها و عبرت ها
مشخصات کتاب:
سرشناسه : رضایی اصفهانی محمدعلی 1341 -
عنوان و نام پدیدآور : آموزه های تربیتی عاشورا (درس ها و عبرت ها)/ محمدعلی رضائی اصفهانی
مشخصات نشر : اصفهان انتشارات پژوهش های تفسیر و علوم قرآن 1384.
مشخصات ظاهری : 159 ص.
شابک : 10000 ریال
یادداشت : عنوان روی جلد: آموزه های عاشورا.
یادداشت : کتابنامه ص 159؛ همچنین به صورت زیرنویس
عنوان روی جلد : آموزه های عاشورا.
موضوع : حسین بن علی (ع)، امام سوم 4 - 61ق.
موضوع : واقعه کربلا، 61ق. -- تاثیر
رده بندی کنگره : BP41/5 /ر6آ8 1384
رده بندی دیویی : 297/9534
شماره کتابشناسی ملی : 2084189
عناوین اصلی کتاب شامل:
درآمد؛ ابعاد تربیتی عاشورا؛ ابعاد تربیتی فردی؛ عبرت های تربیتی (درس های تلخ و شیرین)؛ پاداش یاری ولایت؛ کسانی که توفیق یاری حسین را پیدا نکردند؛ کسانی که توفیق یاری امام را یافتند؛ پاورقی
 
 

 

سایت های مرتبط