پژوهشی در اعجاز علمی قرآن
مشخصات کتاب:
سرشناسه : رضایی اصفهانی محمدعلی - 1341
عنوان و نام پدیدآور : پژوهشی در اعجاز علمی قرآن محمدعلی رضایی اصفهانی مشخصات نشر : رشت کتاب مبین 1381.
مشخصات ظاهری : 2 ج در یک مجلدنمودار
شابک : 964-91072-8-x 40000ریال (دوره ؛ 964-92400-6-3 (ج 1) ؛ 964-92400-7-1 (ج 2)
وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی یادداشت : چاپ قبلی کتاب مبین 1380؛ (با فروست
یادداشت : ص ع به انگلیسی M. A. Rezai. The critical study of the quran's scientific miraculousness .
یادداشت : کتابنامه مندرجات : ج 1. علوم کیهان شناسی و ریاضیات .-- ج 2. علوم زیست شناسی و پزشکی موضوع : قرآن و علوم موضوع : قرآن -- اعجاز
رده بندی کنگره : BP103/6 /ر54پ 4 1381
رده بندی دیویی : 297/158
شماره کتابشناسی ملی : م 81-48044

عناوین اصلی کتاب شامل:
مقدمه ؛ بخش اول: کلیّات ؛ بخش دوم: قرآن و علوم کیهان شناسی ؛ بخش سوّم قرآن و علوم ریاضی ؛ بخش چهارم: قرآن و علوم زیست شناسی ؛ بخش پنجم: قرآن و علوم پزشکی فصل اول: قرآن و علوم پزشکی فصل دوّم: قرآن و درمان بیماری ها فصل سوم: قرآن و اسرار خلقت در علوم پزشکی ؛ فهرست روایات ؛ نمایه اعلام، اشخاص و موضوعات ؛ فهرست منابع

 

مطالعه متن کتاب

 

سایت های مرتبط