درسنامه روشها و گرایش های تفسیری قرآن


مشخصات کتاب:
سرشناسه : رضایی اصفهانی محمدعلی - 1341
عنوان و نام پدیدآور : درسنامه ی روش ها و گرایش های تفسیری قرآن (منطق تفسیر قرآن / محمدعلی رضایی اصفهانی تدوین دفتر تدوین متون و برنامه ریزی درسی مشخصات نشر : قم مرکز جهانی علوم اسلامی 1382.
مشخصات ظاهری : ص 524
فروست : (مرکز جهانی علوم اسلامی دفتر تدوین متون درسی 34)
شابک : 964-7741-29-421000ریال (جلدشومیز) ؛ 964-7741-29-421000ریال (جلدشومیز) ؛ 30000ریال (جلدگالینگور)
وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی یادداشت : عنوان دیگر: روش ها و گرایش های تفسیر قرآن (منطق تفسیر قرآن .
یادداشت : کتابنامه ص [493] - 517؛ همچنین به صورت زیرنویس عنوان دیگر : روش ها و گرایش های تفسیر قرآن (منطق تفسیر قرآن .
عنوان دیگر : روش ها و گرایش های تفسیر قرآن (منطق تفسیر قرآن
عنوان دیگر : منطق تفسیر قرآن موضوع : تفسیر -- فن -- راهنمای آموزشی شناسه افزوده : مرکز جهانی علوم اسلامی دفتر تحقیقات و تدوین متون درسی شناسه افزوده : مرکز جهانی علوم اسلامی رده بندی کنگره : BP91/5/ر6د4 1382
رده بندی دیویی : 297/171
شماره کتابشناسی ملی : م 82-25399
عناوین اصلی کتاب شامل:
درآمد: شیوه نامه ی تدریس کتاب ؛ شیوه ی این کتاب:؛ یاد آوری نکاتی جهت تدریس:؛ سپاس گزاری:؛ فصل اوّل: کلیّات روش ها و گرایش های تفسیر قرآن ؛ فصل دوّم: روش تفسیر قرآن به قرآن ؛ فصل سوم: روش تفسیر روایی قرآن ؛ فصل چهارم: روش تفسیر عقلی (و اجتهادی)؛ فصل پنجم: روش تفسیر علمی قرآن ؛ فصل ششم: روش تفسیر اشاری ؛ فصل هفتم: روش تفسیر به رأی ؛ فصل هشتم: روش تفسیر کامل و جامع ؛ فصل نهم: گرایش های تفسیری ؛ منابع جهت مطالعه بیشتر:؛ تفسیر موضوعی:؛ کتاب شناسی روش ها و گرایش های تفسیری

 

«مطالعه کتاب در سایت»

در آمدی بر تفسیر علمی قرآن
مشخصات کتاب:
سرشناسه : رضائی اصفهانی، محمدعلی، - 1341
عنوان و نام پدیدآور : درآمدی بر تفسیر علمی قرآن کریم/ مولف محمدعلی رضایی اصفهانی
مشخصات نشر : تهران: سازمان اوقاف و امور خیریه، انتشارات اسوه، 1383.
مشخصات ظاهری : ص 515
شابک : 964-8653-24-0
وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی
یادداشت : ص. ع. به انگلیسی:...Mohammad Ali Rezai. an introduction to suentific interpretation of Koran.
یادداشت : فهرستنویسی براساس اطلاعات فیپا.
یادداشت : کتابنامه: ص. [483] - 494؛ همچنین به صورت زیرنویس
موضوع : تفسیر -- فن
موضوع : قرآن و علوم
موضوع : قرآن و علوم طبیعی
شناسه افزوده : سازمان اوقاف و امور خیریه. انتشارات اسوه
رده بندی کنگره : BP91/5/ر6د37 1383
رده بندی دیویی : 297/171
شماره کتابشناسی ملی : م 83-31036
عناوین اصلی کتاب شامل:
فهرست تفصیلی مطالب ؛ پیشگفتار:؛ مقدمه:؛ بخش اول: تفسیر؛ بخش دوم: علم ؛ بخش سوم: تفسیر علمی ؛ کتابشناسی تفسیر علمی ؛ منابع و مصادر؛ فهرست آیات ؛ فهرست روایات ؛ فهرست اعلام (اشخاص)

«مطالعه کتاب در سایت»

 

آئین محبت
مشخصات کتاب:
سرشناسنامه: رضایی اصفهانی، محمدعلی، 1341 -
عنوان و نام پدیدآور: آئین محبت / محمدعلی رضایی اصفهانی؛ تهیه و تدوین اداره امور فرهنگی آستان قدس رضوی.
مشخصات نشر: مشهد: قدس رضوی، 1387.
مشخصات ظاهری: 64ص؛=17 * 12 س م.
شابک: 3-23-2784-964-978
وضعیت فهرست نویسی: فیپا
یادداشت: کتابخانه
موضوع: امامت
موضوع: امامت، احادیث
موضوع: امامت، جنبه های قرآنی
شناسه افزوده: آستان قدس رضوی اداره امور فرهنگی .
رده بندی کنگره - 1387 6/9ر /BF 322
رده بندی دیویی = 297/76
شماره کتابخانه ملی: 1512435
ص: 1
عناوین اصلی کتاب شامل:
اشاره؛ فهرست؛ مقدمه؛ پیشگفتار؛ اول: ضرورت و لزوم پیشوای معصوم برای مردم؛ دوم: جایگاه امامت در جهان شناسی؛ سوم: شیوه ی شناخت و تعیین امام معصوم (علیه السلام)؛ چهارم: ویژگی های پیشوای امت؛ پنجم: امامت خاصه؛ ششم جدایی از امامت و پیامدهای آن؛ جمع بندی و نتیجه:؛ منابع

«مطالعه کتاب در سایت»

 
آموزه های تربیتی عاشورا درس ها و عبرت ها
مشخصات کتاب:
سرشناسه : رضایی اصفهانی محمدعلی 1341 -
عنوان و نام پدیدآور : آموزه های تربیتی عاشورا (درس ها و عبرت ها)/ محمدعلی رضائی اصفهانی
مشخصات نشر : اصفهان انتشارات پژوهش های تفسیر و علوم قرآن 1384.
مشخصات ظاهری : 159 ص.
شابک : 10000 ریال
یادداشت : عنوان روی جلد: آموزه های عاشورا.
یادداشت : کتابنامه ص 159؛ همچنین به صورت زیرنویس
عنوان روی جلد : آموزه های عاشورا.
موضوع : حسین بن علی (ع)، امام سوم 4 - 61ق.
موضوع : واقعه کربلا، 61ق. -- تاثیر
رده بندی کنگره : BP41/5 /ر6آ8 1384
رده بندی دیویی : 297/9534
شماره کتابشناسی ملی : 2084189
عناوین اصلی کتاب شامل:
درآمد؛ ابعاد تربیتی عاشورا؛ ابعاد تربیتی فردی؛ عبرت های تربیتی (درس های تلخ و شیرین)؛ پاداش یاری ولایت؛ کسانی که توفیق یاری حسین را پیدا نکردند؛ کسانی که توفیق یاری امام را یافتند؛ پاورقی
 
 

 

پرسش و پاسخ های قرآنی ویژه جوانان
مشخصات کتاب:
سرشناسه :رضایی اصفهانی محمدعلی 1341 -
عنوان و نام پدیدآور:شبنم مهر/ زیر نظر محمدعلی رضایی اصفهانی و جمعی از پژوهشگران قرآنی.
مشخصات نشر :قم: انتشارات پژوهش های تفسیر و علوم قرآن 1386.
مشخصات ظاهری 276 ص.
فروست : پرسش های قرآنی جوانان 4.
شابک 22000 ریال
وضعیت فهرست نویسی:برون سپاری
یادداشت: فارسی- عربی.
یادداشت: کتابنامه: ص. [ 263 ] - 276 ؛ همچنین به صورت زیر نویس.
موضوع :قرآن
موضوع :پرسش های مذهبی -- اسلام
موضوع :اسلام -- پرسش ها و پاسخ ها
شناسه افزوده:پرسش های قرآنی جوانان [ ج ] 4.
رده بندی کنگره BP65/2 /پ4 4.ج 1386
رده بندی دیویی 297/1076
شماره کتابشناسی ملی :2592100
عناوین اصلی کتاب شامل:
جلد 1( ترنم مهر)؛ جلد 2(شمیم مهر)؛ جلد 3 (باران مهر)؛ جلد 4(شبنم مهر)؛ جلد 5 (دانش مهر)؛ جلد 6(علوم مهر)؛ جلد 7- روابط دختر و پسر (1)؛ جلد 8 روابط دختر و پسر (2)؛ جلد 9 (پیامبر مهر 1)؛ جلد 10(پیامبر مهر2)؛ جلد 11(مهر مهدوی 1)؛ جلد 12(مهر مهدوی 2)

 

«مطالعه متن کتاب»

 

 

سایت های مرتبط